ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Το βίντεο αυτό δημιουργήθηκε για να κατανοηθεί από τους μαθητές η διαδικασία μετατροπής δεκαδικών κλασμάτων σε δεκαδικούς αριθμούς.

Σημειώσεις
Σημειώσεις

Περισσότερα Βίντεο