ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Γενικά

Σας καλωσορίζουμε στο edubox.gr. Το edubox.gr είναι ένας ιστότοπος εκπαιδευτικού περιεχομένου, ο οποίος δημιουργήθηκε από τον εκπαιδευτικό Μαυροματίδη Βασίλειο του Αθανασίου, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας email [email protected], τηλέφωνο επικοινωνίας 6971801069, στο εξής καλούμενος “ιστότοπος”. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές δημοτικού σχολείου για την διευκόλυνση της κατανόησης και για την εμπέδωση της διδακτέας ύλης των σχολικών εγχειριδίων στα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Ιστορίας και της Μελέτης Περιβάλλοντος. Το προσφερόμενο εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να φανεί χρήσιμο πρωτίστως σε μαθητές δημοτικού που χρήζουν παράλληλης στήριξης μέσα στις σχολικές τάξεις αλλά και σε κάθε μαθητή.

Το εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, σε γονείς και σε μαθητές δημοτικού σχολείου και επιδιώκει την διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο κατά τη διδασκαλία στη σχολική τάξη όσο και κατά τη μελέτη των μαθημάτων στο σπίτι. 

Το υλικό αποτελείται από επεξηγηματικές ενότητες (επί της διδακτέας ύλης των σχολικών εγχειριδίων του εκάστοτε μαθήματος), διαδραστικές ασκήσεις, απεικονιστικές αναπαραστάσεις, εκπαιδευτικούς πίνακες, εικόνες, χάρτες, σχεδιαγράμματα, εκπαιδευτικά βίντεο μέσω του ΥouΤube κ.α., τα οποία ο χρήστης μπορεί είτε να προβάλει εντός του ιστότοπου είτε να τα “κατεβάσει” (download) σε μορφή pdf στον προσωπικό του υπολογιστή. Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού διατίθεται στους χρήστες δωρεάν. Στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε επισκέπτης ή χρήστης χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η δημιουργία λογαριασμού ή η εγγραφή μέλους για την προβολή ή για την λήψη του υλικού.

Η πρόσβαση, επίσκεψη, πλοήγηση  και χρήση του ιστότοπου διέπεται από τους κάτωθι όρους χρήσης σε συνδυασμό με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την πολιτική cookies  αναφερόμενοι στο εξής ως “όροι”, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης καλούμενος στο εξής “χρήστης”  οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συνεχίσει την επίσκεψη, πλοήγηση και χρήση του ιστότοπου μόνο εφόσον συμφωνεί με αυτούς  και τους αποδέχεται.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του ιστότοπου

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, φορέων και συνεργατών) το σύνολο του δομικού περιεχομένου του ιστότοπου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, κειμένων, εικόνων, σχεδίων, γραφικών και σχεδιαστικών απεικονίσεων κλπ, αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα, περιουσιακό στοιχείο και πνευματική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη του ιστότοπου και προστατεύεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 “περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε μερική ή ολική αντιγραφή, αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του ιστότοπου, διανομή,  μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου και των προαναφερθέντων στοιχείων του ιστότοπου για εμπορική ή κερδοσκοπική χρήση ή για οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα. Το υλικό που αναφέρεται στις σελίδες του παρόντος ιστότοπου και φέρει τα σήματα αντίστοιχων οργανισμών, φορέων ή εκδόσεων αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Άδεια Χρήσης επί του εκπαιδευτικού υλικού

Αναφορικά με το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού του edubox.gr ισχύουν τα ακόλουθα: Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη του ιστότοπου Μαυροματίδη Βασιλείου.

Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται προς χρήση με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (Attribution-Non Commercial-NoDerivatives 4.0 International CC BY-NC-ND 4.0), σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται στους χρήστες να μεταφορτώνουν το εκπαιδευτικό υλικό του edubox.gr και να το μοιράζονται με άλλους, αρκεί να αποδίδουν την αναγνώριση του δημιουργού – edubox.gr, χωρίς να μπορούν να αλλάξουν ή να τροποποιήσουν το υλικό με οποιονδήποτε τρόπο ή να το χρησιμοποιήσουν εμπορικά. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για την άδεια χρήσης στο https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el.

Ειδικότερα επιτρέπεται η προβολή, λήψη (download) σε μορφή pdf και χρήση του υλικού στο σύνολό του ή αποσπάσματος αυτού εφόσον προορίζεται αυστηρά για μη εμπορική χρήση κατά την σχολική διδασκαλία ή κατά την μελέτη στο σπίτι σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Απαγορεύεται η πώληση, η τροποποίηση, η μετάδοση, η αναπαραγωγή ή η διανομή του εκπαιδευτικού υλικού ή μέρους αυτού με σκοπό το κέρδος. Απαραίτητη προϋπόθεση κατά την συλλογή, λήψη σε μορφή pdf και αποθήκευση του υλικού είναι αυτό να μην έχει υποστεί οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλοίωση και να αναγράφεται η ακριβής πηγή προέλευσης του ληφθέντος εκπαιδευτικού υλικού από το edubox.gr σύμφωνα με το παρακάτω παράδειγμα αναφοράς. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μέρους του εκπαιδευτικού υλικού (εκπαιδευτική ενότητα μαθήματος, αρχείο κειμένου, εικόνας κλπ) σε άλλο ιστότοπο για μη εμπορική χρήση εφόσον το αναδημοσιευθέν υλικό δεν έχει τροποποιηθεί ή αλλοιωθεί και σε αυτό γίνεται μνεία στην πηγή και στον δημιουργό του υλικού, ήτοι αναφέρεται με ενεργό υπερσύνδεσμο (link) το url που βρίσκεται το αρχείο στο edubox.gr, όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί.

Παράδειγμα αναφοράς: Αν κάποιος θέλει να μοιραστεί το αρχείο ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ από την ενότητα ΠΑΛΙ ΜΑΖΙ στο μάθημα της γλώσσας Γ’ τάξης θα πρέπει να αναγράψει ως Πηγή το παρακάτω:  

Πηγή: https://edubox.gr/c-taksi/c-glossa/1-pali-mazi/ “1. ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (pdf)”

 

και όχι μόνο τον αρχικό ιστότοπο https://edubox.gr.

Υπερσυνδέσεις

Στον ιστότοπο δύνανται να περιλαμβάνονται υπερσυνδέσεις (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (ιστότοποι, ιστοσελίδες, εφαρμογές, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ). Οι εν λόγω υπερσυνδέσεις δεν τελούν υπό την εποπτεία του edubox.gr, αλλά ελέγχονται από τρίτους. Κάνοντας κλικ στα εικονίδια διαμοιρασμού (πχ Facebook, YouTube, Printerest) ο χρήστης μεταβαίνει στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους που σχετίζονται με το edubox για το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τον τρόπο λειτουργίας των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει το edubox.gr. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης οφείλει να αποδεχτεί επιπλέον με τους παρόντες και τους αντίστοιχους όρους χρήσης που διατίθενται στους ανωτέρω ιστότοπους/εφαρμογές αντίστοιχα.

Ο ιστότοπος  δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ούτε εγγυάται για την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων ή των υπερσυνδέσμων που περιέχονται σε αυτούς, για τη διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τέτοιων υπερσυνδέσμων και για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως ζημία υποστεί ο χρήστης, οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους, οι οποίοι και φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους, μη υπεχομένου του edubox.gr  ουδεμίας ευθύνης επ’ αυτών.

Περιορισμός ευθύνης

Ο ιστότοπος λαμβάνει κάθε προσήκον μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Ο ιστότοπος δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, αξιοπιστία και ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων και πληροφοριών μη δυνάμενος να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία.

Κάθε τέτοιο αρχείο, πληροφορία ή σχεδιαστική απεικόνιση παρέχεται “ως έχει” και “όπως διατίθεται” χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση καταλληλότητας οποιουδήποτε είδους. Οι προσωπικές απαιτήσεις και ανάγκες του χρήστη ενδέχεται να μην καλυφθούν μέσα από την χρήση και πλοήγησή του στον ιστότοπο.

Ο ιστότοπος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου του να είναι προσβάσιμο/διαθέσιμο με ασφάλεια ανά πάσα στιγμή χωρίς διακοπή. Ο ιστότοπος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, για την μη διαθεσιμότητα ή την περιορισμένη χρονική διάρκεια λειτουργίας του ιστότοπου ή για παράνομες παρεμβάσεις τρίτων σε αυτόν (πχ υποκλοπές σε προσωπικά δεδομένα, αποκρυπτογράφηση κωδικών, δεδομένων), σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας ή αν παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας εντοπιστούν ιοί (viruses), επιβλαβές λογισμικό ή άλλα επιζήμια στοιχεία και μεταδοθεί στις συσκευές των χρηστών. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί στη συσκευή του και για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων σε αυτή που προέρχεται από την χρήση του ιστότοπου.

Ο ιστότοπος δεν έχει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση προσωρινής θέσης του εκτός λειτουργίας που οφείλεται σε μη διαθεσιμότητα ή σφάλματα στον server του, σε εργασίες τεχνικής επισκευής, συντήρησής της ή αναβάθμισης του λογισμικού του.

Ο ιστότοπος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική), για οποιαδήποτε αξίωση αστικής ή ποινικής φύσεως, που σχετίζεται με την λειτουργία και χρήση του ιστότοπου από τον χρήστη,  η οποία οφείλεται σε οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες λόγους καθώς και σε λόγους μη διαθεσιμότητας ή περιορισμένης χρονικής λειτουργίας του ιστότοπου.

Λάθη στο εκπαιδευτικό υλικό

Ο ιστότοπος δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση τυπογραφικών γραμματικών συντακτικών ή άλλης μορφής λαθών, λανθασμένων ή ελλιπών πληροφοριών επί του προσφερόμενου εκπαιδευτικού υλικού που έγιναν ακούσια εκ σφάλματος ή εκ παραδρομής, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν κατά την κοινή πείρα και λογική, επιφυλασσόμενος να προβεί σε διόρθωση ή διαγραφή των εν λόγω στοιχείων εντός ευλόγου χρόνου μόλις αυτά γίνουν αντιληπτά.

Υποχρεώσεις και ευθύνη χρηστών

Ο χρήστης δύναται να επισκέπτεται και να κάνει χρήση του ιστότοπου με σύννομο τρόπο με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, δεσμευόμενος να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά ή ενέργεια συνιστώσα πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού.

O χρήστης ευθύνεται και υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης απέναντι στον ιστότοπο, στους συνεργάτες του ή σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την χρήση εκ μέρους του του ιστότοπου με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους.

Ο χρήστης δύναται να επικοινωνήσει με το edubox.gr τηλεφωνικά, με την αποστολή email ή με τη συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας. Πριν από την αποστολή της συμπληρωμένης εξατομικευμένης φόρμας θα ζητηθεί από τον χρήστη να δηλώσει εφόσον συμφωνεί ότι “Είναι άνω των 18 ετών. Έχει διαβάσει, κατανοεί και αποδέχεται την πολιτική απορρήτου και τους όρους χρήσης του edubox.gr”.

Απαγορεύεται η αποστολή από τον χρήστη μηνυμάτων ή πληροφοριών, τα οποία επιφέρουν ή δύνανται να επιφέρουν ποινική ή αστική ευθύνη. Ειδικότερα απαγορεύεται η αποστολή μέσω email ή μέσω φόρμας επικοινωνίας ή η μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού, το οποίο περιλαμβάνει ανακριβές, εσφαλμένο, απειλητικό, σκανδαλώδες, δυσφημιστικό ή υβριστικό περιεχόμενο, περιέχει ιούς λογισμικού, μολυσμένα αρχεία ή κώδικες.

Ο χρήστης εγγυάται ότι τα στοιχεία και τα προσωπικά του δεδομένα που υποβάλλει στην ιστότοπο είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα και ότι δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων. Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας ο χρήστης υποχρεούται να καταχωρήσει τα ορθά και αληθή προσωπικά του στοιχεία. Ειδικότερα, εγγυάται ότι τα στοιχεία ταυτοποίησής του (ονοματεπώνυμο) και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρεί στη φόρμα αντιστοιχούν στον νόμιμο δικαιούχο αυτών.

Απαγορεύεται η χρήση των στοιχείων επικοινωνίας του ιστότοπου για αποστολή μηνυμάτων (spam) και για οποιαδήποτε ενέργεια που δύναται να θεωρηθεί κακόβουλη. Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι με τη χρήση του ιστότοπου μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο για το οποίο ο ιστότοπος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

Τροποποίηση όρων

Οι παρόντες όροι ενδέχεται ανά πάσα στιγμή να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν χωρίς καμία προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή ο ιστότοπος ενημερώνει τους χρήστες με σχετική ειδοποίηση στην αρχική σελίδα του edubox.gr, προτρέποντάς τους να ανατρέξουν στο περιεχόμενο των τροποποιημένων όρων. Οι τροποποιημένοι όροι (updated terms) ισχύουν άμεσα από την online διάθεσή τους. Η πλοήγηση στον ιστότοπο μετά την προαναφερθείσα τροποποίηση των όρων τεκμαίρεται ως αποδοχή των νέων όρων.

Ο  ιστότοπος δύναται να προσθέτει, να τροποποιεί ή/και να αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε αρχείο, ανάρτηση, ενότητα, φύλλο εργασίας, διαδραστική ασκηση, εκπαιδευτικό video, που περιλαμβάνεται στο αναρτηθέν εκπαιδευτικό υλικό κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

Μέρος ή το σύνολο του ιστότοπου, η εξωτερική του εμφάνιση (interface), η δομή ή η σύνθεσή του (configuration) καθώς και οι τεχνικές της προδιαγραφές ενδέχεται ανά πάσα στιγμή να τροποποιηθούν ή να αναβαθμιστούν αναιτιολόγητα χωρίς καμία προειδοποίηση. Η λειτουργία του ιστότοπου και μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών του δύναται οποτεδήποτε προσωρινά ή μόνιμα να ανασταλεί ή να τερματιστεί.

Δωσιδικία, εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες όροι καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Αποδεχόμενος τους παρόντες όρους ο χρήστης αποδέχεται και την αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του ιστότοπου και οποιουδήποτε χρήστη αναφορικά με την πρόσβαση και την χρήση του ιστότοπου είναι απαραίτητο να  προηγηθεί προσπάθεια εξωδικαστικής και συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. Η μη άσκηση από τον ιστότοπο εντός ευλόγου χρόνου οποιασδήποτε από τις απορρέουσες από τους παρόντες όρους αξιώσεις του δεν επιφέρει παραίτησή του από τις εν λόγω αξιώσεις.

Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτών, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτούς. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, καθώς και τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσότερων όρων, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με τους παρόντες όρους ή για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με τους παρόντες όρους μπορεί να επικοινωνήσει με τον ιστότοπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

Τελευταία ενημέρωση 06/05/2021