Γλώσσα Δημοτικού

Εδώ θα βρείτε περισσότερο υλικό για το την Γλώσσα δημοτικού

Γλώσσα Α Δημοτικού

Πίνακας Περιεχομένων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Φύλλα εργασίας για τις τάξεις του δημοτικού σχολείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Για τα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Ιστορίας, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Φυσικής και της Γεωγραφίας.
Δωρεάν Σημειώσεις
Κόψε

τις καρτέλες

Θα σε βοηθήσουν να θυμάσαι πώς να κλίνεις τα ρήματα και τα ουσιαστικά.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΩΝ

Θα σε βοηθήσουν να θυμάσαι καταλέξεις ρηγάτων, ουσιαστικών και μετοχών.

Κόψε

Τους πίνακες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

ΑΦΙΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΗ

Κόλλησε την αφίσα στην τάξη σου, θα σε βοηθήσουν να θυμάσαι καταλήξεις.